گنجور

 
شاه نعمت‌الله ولی

همه عالم ز حضرتش موجود

این چنین بوده است و خواهد بود

هر چه خواهی چو ما ازو می‌ خواه

تا بیابی ز حضرتش مقصود

 
 
 
sunny dark_mode