گنجور

 
امیر شاهی

ای عشق، دگر روی به ما آوردی

با دل حق دوستی به جا آوردی

ای شعله آه، خانه روشن کردی

ای غم، تو خوش آمدی، صفا آوردی

 
sunny dark_mode