امیر شاهی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۳

ای عشق، دگر روی به ما آوردی

با دل حق دوستی به جا آوردی

ای شعله آه، خانه روشن کردی

ای غم، تو خوش آمدی، صفا آوردی