گنجور

 
سیف فرغانی
 

درین دور احسان نخواهیم یافت

شکر در نمکدان نخواهیم یافت

جهان سر به سر ظلم و عدوان گرفت

درو عدل و احسان نخواهیم یافت

سگ آدمی رو ولایت پرست

کسی آدمی سان نخواهیم یافت

به دوری که مردم سگی می‌کنند

درو گرگ چوپان نخواهیم یافت

توقع درین دور درد دل است

درو راحت جان نخواهیم یافت

به یوسف‌دلان خوی لطف و کرم

ازین گرگ طبعان نخواهیم یافت

ازین سان که دین روی دارد به ضعف

درو یک مسلمان نخواهیم یافت

مسلمان همه طبع کافر گرفت

دگر اهل ایمان نخواهیم یافت

شیاطین گرفتند روی زمین

کنون در وی انسان نخواهیم یافت

بزرگان دولت کرامند لیک

کرم زین کریمان نخواهیم یافت

سخاوت نشان بزرگی بود

ولی زین بزرگان نخواهیم یافت

سخا و کرم دوستی علی است

که در آل مروان نخواهیم یافت

وگر ز آنکه مطلوب ما راحت است

در ایام ایشان نخواهیم یافت

درین شوربختی به جز عیش تلخ

ازین ترش رویان نخواهیم یافت

درین مردگان جان نخواهیم دید

و زین ممسکان نان نخواهیم یافت

توانگر دلی کن، قناعت گزین

که نان زین گدایان نخواهیم یافت

ازین قوم نیکی توقع مدار

کزین ابر باران نخواهیم یافت

درین چهارسو آنچه مردم خرند

به غیر از غم ارزان نخواهیم یافت

مکن رو ترش ز آنکه بی‌تلخ و شور

ابایی برین خوان نخواهیم یافت

چو یعقوب و یوسف درین کهنه حبس

مقام عزیزان نخواهیم یافت

به جز بیت احزان نخواهیم دید

به جز کید اخوان نخواهیم یافت

به دردی که داریم از اهل عصر

بمیریم و درمان نخواهیم یافت

بگو سیف فرغانی و ختم کن

درین دور احسان نخواهیم یافت

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

حافظ دانایی در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۲۰ نوشته:

درود.در بیت نهم مصراع اول؛رفتند اشتباها گرفتند تحریر شده.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.