گنجور

 
سنایی

در عشق تو خفته همچو ابروی توام

زخمم چه زنی نه مرد بازوی توام

در خشم شدی که گفتمت ترک منی؟

بگذاشتم این حدیث، هندوی توام

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode