گنجور

 
سنایی

گبری که گرسنه شد به نانی ارزد

سگ زان تو شد به استخوانی ارزد

اظهار نهانی به جهانی ارزد

آسایش زندگی به جانی ارزد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode