گنجور

 
ابن یمین

هر تن که خدای را بجانی ارزد

باید که ترا نیز بنانی ارزد

از لطف تو گر غمزده ئی شاد شود

نزد خرد این ملک جهانی ارزد

 
sunny dark_mode