گنجور

 
سنایی

تا چند معزای معزی که خدایش

زینجا به فلک برد و قبای ملکی داد

چون تیر فلک بود قرینش به رهاورد

پیکان ملک برد و به تیر فلکی داد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode