گنجور

 
صامت بروجردی
 

چرا به عهد خود ای کوفیان وفا نکنید

حمایت از من بی‌کس به کربلا نکنید

من غریب و حریم مرا به عین عطش

برای چیست که سیر آب از وفا نکنید

چه کرده‌ام من مظلوم بیگناه غریب

که چشم خود به من از روی رحم وانکنید

برای یاری من جملگی کمر بستید

کنون گذشته ز یاری به من جفا نکنید

رها کنید مرا تا روم بروم و فرنگ

من اربدی به کسی کرده‌ام شما نکنید

مگر میان شمایک خداپرستی نیست

که بر من و سخنم هیچ اعتنا نکنید

مگر رسول خدا جد من نمی‌باشد

چرا ز جد من بی‌گنه حیا نکنید

اگر که گشته فراموششان ز حق نبی

به من ستم ز پی خاطر خدا نکنید

اگر به یاد خدا نیستید ظلم به من

برای محشر و هنگامه جزا نکنید

اگر به روز جزا نیست اعتقاد شما

حمیت عربی را ز کف رها نکنید

جهان خراب شد از اشک دیده (صامت)

دیگر سخن ز غم شاه نینوا نکنید