گنجور

تا به حال ۴ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

آرمیتا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۶ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۵:۳۰ نوشته:

میخواستم بدانم شاعر درچه مورد حرف میزند؟

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۶ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۵:۴۹ نوشته:

سپند ارمیتی بروی چشم
عماد کاشی از سر بی خردی می گفت به خاطر نبود خوراک گرانی رخ میدهد
تا زنده بود، همه چیز گران بود و حالا که در گذشته همه چیز ارزان است.
شعر فرانمونی دارد به گرانجانی کسی

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۶ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۵:۵۱ نوشته:

وجود او گران بود اشاره به گرانجانی دارد و ان خسیسی و بینوایی و فرتوت بودن را در خود دارد .

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۶ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۵:۵۳ نوشته:

برای روانی خواندن بهتر است بعد از تا بود نشانه کاما بگذارند

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.