گنجور

 
صفی علیشاه

اگر افراد را جوئی رجالند

که دور از قطب و جویای وصالند

امینانند ارباب ملامت

که ظاهر نیست از ایشان علامت

اثر اندر ظواهر می‌نماید

زباطن لیک در ظاهر نیایند

مریدانرا کنند از فیض حضرت

همی تقلیب بر ملک فتوت

 
sunny dark_mode