گنجور

 
صائب تبریزی

جوانی برد با خود آنچه می‌آمد به کار از من

خس و خاری به جا مانده است از چندین بهار از من

 
sunny dark_mode