گنجور

 
صائب تبریزی

عشقبازان چو جلای نظر پاک دهند

منصب برق جهانسوز به خاشاک دهند

مفلسم، حوصله ناز خریدارم نیست

می فروشم به بهای دل اگر خاک دهند

(در دو روزش چو سر زلف بهم می شکنی

حیف دل نیست که در دست تو بی باک دهند)

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode