گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
سعدی شیرازی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع لیک چو باز آمدی آن همه برداشتی مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ی» است.

دسترسی سریع به حروف

ب | ت | د | ر | ش | م | ن | و | ی

ب

قطعه شماره ۱: خذالکتاب و بلغ سلامی الاحباب

ت

قطعه شماره ۲: دیده از دیدنش بخواهم دوخت

قطعه شماره ۳: وآن دوستی که داشتی اول چرا کم است؟

قطعه شماره ۴ - پیداست که آخرالزمان است!: دود دل یار مهربانست

قطعه شماره ۵: که همان لعبت نگارینست

قطعه شماره ۶: در نافهٔ آهوی تتاری چه توان گفت؟

د

قطعه شماره ۷ - سعدی از معشوق به ممدوح نمی‌پردازد: که چو ده بیت غزل گفت مدیح آغازد

قطعه شماره ۸: کز دهان تو تنگتر باشد

قطعه شماره ۹: راست گویی بهیست مشک‌آلود

ر

قطعه شماره ۱۰: گناه تست و من استاده‌ام به استغفار

ش

قطعه شماره ۱۱: که سوز عشق تو انداخت در جهان آتش

قطعه شماره ۱۲: هر که بینی دم صاحبنظری می‌زندش

م

قطعه شماره ۱۳: که هرچه می‌نگرم شاهدست در نظرم

ن

قطعه شماره ۱۴: نهان از آشنایان و غریبان

قطعه شماره ۱۵ - تو از سنگ سخت‌تری!: که ضر و نفع محالست ازو نشان دادن

قطعه شماره ۱۶ - از او بپرس!: که خیره چند شتابی به خون خود خوردن؟

قطعه شماره ۱۷ - کاه و کهربا: خویشتن را به صبر ده تسکین

و

قطعه شماره ۱۸ - سیه گلیم: که هست در بر سیمین چون صنوبر او

قطعه شماره ۱۹: کای رشک آفتاب جمال منیر تو

ی

قطعه شماره ۲۰: لیک چو باز آمدی آن همه برداشتی