گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
سعدی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «در نافه آهوی تتاری چه توان گفت؟» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ت» است.

حرف آخر قافیه

ب
ت
د
ر
ش
م
ن
و
ی

قطعه شماره ۱: متیٰ حللت بشیراز یا نسیم الصبح - خذ الکتاب و بلغ سلامی الأحباب

قطعه شماره ۲: گر مرا بی‌تو در بهشت برند - دیده از دیدنش بخواهم دوخت

قطعه شماره ۳: گفتم چه کرده‌ام که نگاهم نمی‌کنی؟ - وآن دوستی که داشتی اول چرا کم است؟

قطعه شماره ۴ - پیداست که آخرالزمان است!: آشفتن چشم‌های مستت - دود دل یار مهربانست

قطعه شماره ۵: خوب را گو پلاس در بر کن - که همان لعبت نگارینست

قطعه شماره ۶: در قطره باران بهاری چه توان گفت؟ - در نافه آهوی تتاری چه توان گفت؟

قطعه شماره ۷ - سعدی از معشوق به ممدوح نمی‌پردازد: سخن عشق حرامست بر آن بیهده گوی - که چو ده بیت غزل گفت مدیح آغازد

قطعه شماره ۸: من بگویم ندیده‌ام دهنی - کز دهان تو تنگتر باشد

قطعه شماره ۹: کوه عنبر نشسته بر زنخش - راست گویی بهیست مشک‌آلود

قطعه شماره ۱۰: تو آن نه‌ای که به جور از تو روی برپیچند - گناه تست و من استاده‌ام به استغفار

قطعه شماره ۱۱: بس ای غلام بدیع‌الجمال شیرین‌کار - که سوز عشق تو انداخت در جهان آتش

قطعه شماره ۱۲: آن پریروی که از مرد و زن و پیر و جوان - هر که بینی دم صاحبنظری می‌زندش

قطعه شماره ۱۳: مرا به صورت شاهد نظر حلال بود - که هرچه می‌نگرم شاهدست در نظرم

قطعه شماره ۱۴: شبی خواهم که پنهانت بگویم - نهان از آشنایان و غریبان

قطعه شماره ۱۵ - تو از سنگ سخت‌تری!: هزار بوسه دهد بت‌پرست بر سنگی - که ضر و نفع محالست ازو نشان دادن

قطعه شماره ۱۶ - از او بپرس!: کسی ملامتم از عشق روی او می‌کرد - که خیره چند شتابی به خون خود خوردن؟

قطعه شماره ۱۷ - کاه و کهربا: چند گویی که مهر ازو بردار - خویشتن را به صبر ده تسکین

قطعه شماره ۱۸ - سیه گلیم: بر آن گلیم سیاهم حسد همی آید - که هست در بر سیمین چون صنوبر او

قطعه شماره ۱۹: گفتم به ره ببینم و دامن بگیرمش - کای رشک آفتاب جمال منیر تو

قطعه شماره ۲۰: وه که چه آزار بود من از مهر تو - لیک چو باز آمدی آن همه برداشتی

 
sunny dark_mode