گنجور

باب دهم در مناجات و ختم کتاب

 
سعدی
سعدی » بوستان » باب دهم در مناجات و ختم کتاب
 

سر آغاز

حکایت

حکایت بت پرست نیازمند

حکایت