گنجور

 
رودکی

رهی سوار و جوان و توانگر از ره دور

به خدمت آمد، نیکو سگال و نیک اندیش

پسند باشد مر خواجه را پس از ده سال

که: باز گردد پیر و پیاده و درویش؟

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode