گنجور

 
قطران تبریزی

رهی سوار و جوان و توانگر از ره دور

بخدمت آمد نیکو سگال و نیک اندیش

پسند باشد مر خواجه را پس از ده سال

که باز گردد پیر و پیاده و درویش

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode