گنجور

 
رضاقلی خان هدایت

اسمش میرزا صادق و در همهٔ فنون کامل و بر همگنان فایق. به وفور خصایل محموده و شمایل مسعوده محسود اهل آفاق و در طریق طریقت طاق. به خدمت فخرالعارفین میرزا محمد تقی ملقب به مظفرعلی شاه مشرف گردیده، اخلاص و ارادت آن جناب را گزیده، صدق علی شاه نام یافته. این بیت از اوست:

گر از پیمانهٔ ما باده دادی جمله را ساقی

ز عقل و هوش در عالم نماندی ذرّه‌ای باقی

 
sunny dark_mode