گنجور

 
رضی‌الدین آرتیمانی

دلم را برد زلف مشک رنگش

چه چاره تا برون آرم ز چنگش

ز دل شد نام من آلودهٔ ننگ

که نه دل باد و نه نام و ننگش

 
sunny dark_mode