گنجور

 
رفیق اصفهانی

در بزم خودم شبی نمی خوانی حیف

روزی به سرای من نمی مانی حیف

چون گل شب و روز همدم خار و خسی

حیف از تو که قدر خود نمی دانی حیف

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode