رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۱

در بزم خودم شبی نمی خوانی حیف

روزی به سرای من نمی مانی حیف

چون گل شب و روز همدم خار و خسی

حیف از تو که قدر خود نمی دانی حیف