گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
رفیق اصفهانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «ز اندیشه این دلم به خون می‌گردد» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

ب
ت
خ
د
ر
ز
ف
گ
م
ن
ه
ی

شماره ۱: ای قافله سالار دلی را دریاب

شماره ۲: چون نیست مرا راه ز بیم خویت

شماره ۳: ای سرخ گلت به تازگی چون گل سرخ

شماره ۴: شوخی که صدش دل نگران می باشد

شماره ۵: ز اندیشه این دلم به خون می‌گردد

شماره ۶: کس همچو من از زمانه ناکام نشد

شماره ۷: نه حسن تو ای جان جهان می ماند

شماره ۸: هر روز به بستر جدائی من زار

شماره ۹: در فصل بهار کی کند ابر بهار

شماره ۱۰: جانم بلب است و عشق در جانم باز

شماره ۱۱: در بزم خودم شبی نمی خوانی حیف

شماره ۱۲: گویند ز غم توان شد آزاد از مرگ

شماره ۱۳: غم نیست اگر به تیغ کین می کشدم

شماره ۱۴: گیرم که ز شوق رخ نیکوی تو من

شماره ۱۵: دور از رخ تو بدیده و دل ای ماه

شماره ۱۶: یار آمد و صد خدنگ در طرز نگاه

شماره ۱۷: هر سو گذری جلوه گر ای غیرت ماه

شماره ۱۸: آن خواجه که لاف می زد از جود بسی

شماره ۱۹: نه مهر و نه مه به این نکوئی که توئی

sunny dark_mode