گنجور

 
رفیق اصفهانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «به آن صورت که دل می‌خواستش دیدم به خواب اما» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ا» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
د
م
ن
ی

شماره ۱: دل خوش شودت ز مشکل ما - مشکل ز تو خوش شود دل ما

شماره ۲: دل من دشمن من کرد به من جانان را - خون شود دل که نهادم به سر دل جان را

شماره ۳: دلم می‌خواست بینم صورت او بی‌نقاب اما - به آن صورت که دل می‌خواستش دیدم به خواب اما

شماره ۴: از دیروزم بتر امروز از دیشب بتر امشب - چه خواهم کرد فردا گر بمانم تا سحر امشب

شماره ۵ - قطعه دوبیتی: هم به صحرا سبزه سرزد هم به گلشن گل دمید - میگساران را بشارت می فروشان را نوید

شماره ۶: روزگاری بود امیدم که یارم می‌کشد - وه که اکنون حسرت آن روزگارم می‌کشد

شماره ۷: جور کن کز بازوی پرزور و طبع پرغرور - ایزدت بیهوده اسباب جهان کاری نکرد

شماره ۸: لعل جانان یارب از جان ساختند - یا که جان از لعل جانان ساختند

شماره ۹: به نوخط دلبری دل بستم آه از حسرت مرغی - که در پایان گل بر شاخ گلبن آشیان سازد

شماره ۱۰: یادم کن از آن کو چو ز بیداد تو رفتم - تا غیر نگوید که من از یاد تو رفتم

شماره ۱۱: درد عشقم می شود هر روز افزون چون کنم - چون کنم چون چاره ی این درد روزافزون کنم

شماره ۱۲: به گرد روی منور خط معنبرش است این - که بر کناره گل تازه سبزه ترش است این

شماره ۱۳: تا به کی چشم به ره بر سر هر راه نشینم - به امیدی که ز راهی تو بیایی و نیایی

شماره ۱۴: برای خاطر غیرم چرا ای بی‌وفا کشتی؟ - چو می‌کشتی، برای خاطر غیرم چرا کشتی؟

sunny dark_mode