اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴

ای لاف زنان را همه بویی ز تو نه

حاصل به جز از گفتی و گویی ز تو نه

در هر مویی نشانه‌ای هست از تو

آنگاه نشان به هیچ رویی ز تو نه