گنجور

 
اوحدی

خالی،که لبت همی بباراید ازو

خالیست سیه که مشک میزاید ازو

صد تنگ شکر خورد ز پهلوی رخت

ترسم که دهان تو به تنگ آید ازو

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode