گنجور

 
اوحدی

ما را به سرای وصل خویش آری تو

بر ما ز لب لعل شکر باری تو

پس پرده ز روی خویش برداری تو

عاشق نشویم، پس چه پنداری تو؟

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode