گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

ای عشق تو مایهٔ جنون دل من

حسن رخ تو ریخته خون دل من

من دانم و دل که در وصالت چونم

کس را چه خبر زاندرون دل من

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode