گنجور

 
عراقی

ای یاد تو آفت سکون دل من

هجر و غم تو ریخته خون دل من

من دانم و دل که در فراقت چونم

کس را چه خبر ز اندرون دل من؟

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode