گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عرفی شیرازی
 

بشتاب در راه طلب بگذر زهر آسودنی

این ره که بی پایان خوش است ارزد قدم فرسودنی

تحصیل درد دوستی آنسوتر است از بیش و کم

دست از طلب کوته مکن تا مملکت افزودنی

کی نعمت دیدار او میگنجد اندر حوصله

موسی کجا داغم کند از دست و لب آلودنی

هر شوخ کامد در جهان بگذاشت چندین رسم نو

کو از تو در عالم برا ،بر دوستان بخشودنی

اندیشه بی افسوس بی عرفی چه تدبیرست این

گه سر به زانو ماندنی گه دست بر هم سودنی