گنجور

 
عرفی شیرازی
 

کسی که دیده به حسن تو آشنا کرده است

هزار گنج صرف توتیا کرده است

ببین چه آفت جانی که هر که دید تو را

نه از برای تو، از بهر خود دعا کرده است

بیار باده و آماده ساز مجلس عیش

که شیخ صومعه با نفس خود صفا کرده است

کسی که روی وی از قبله گشت در دم مرگ

بدان که در ره دل روی در قفا کرده است

کسی که بهر جفای تو خو کرد به ستم

بر او مشور که بر خویشتن جفا کرده است

اگر چه کشته ی لطفم، مساز معذورم

که هر چه با مس من کرد، کیمیا کرده است

چو دل شناخت سر رشته، گشت معلومش

که دم به دم به کف آورده و رها کرده است

گرت نحوست جغذ افکند به درویشی

غمین مشو که ستم، سایه ی هما کرده است

ز نور زاده مرا چشم و طلعت خورشید

به کوی سرمه فروشان رها کرده است

دلیل جوهر عرفی همین دقیقه بس است

که اختراع سخن های آشنا کرده است

حاشیه‌ها

تا به حال ۵ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

سید احمد مجاب در ‫۵ سال قبل، جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۴ نوشته:

یک کلمه کم است. شاید اینطور باشد: کسی که دیده به حسن تو آشنا کرده است
هزار گنج ( گران) صرف توتیا کرده است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
سید احمد مجاب در ‫۵ سال قبل، جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۵ نوشته:

یک کلمه کم است. شاید اینطور باشد: ز نور زاده مرا چشم و طلعت خورشید
به کوی سرمه فروشان(ولی) رها کرده است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
سید احمد مجاب در ‫۵ سال قبل، جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۵ نوشته:

کسی که بهر جفای تو خو (کند) به ستم
بر او مشور که بر خویشتن جفا کرده است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مسعود در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۳۲ نوشته:

با سلام و ادب
در نسخه هندوستان دیدم که نوشته:
هزار گنج گهر صرف توتیا کرده است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مسعود در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۳۸ نوشته:

ایضا این مصراع
کسی که بهر جفای تو خو کرد به ستم
بدین صورت آمده
کسی که بهر جفای تو کرد خو به ستم
که وزن شعری‌اش بهتر می‌نمایاند.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.