گنجور

 
عنصری

از دولت عشق است به من بر دو موکل

هر دو متقاضی به دو معنی نه به همتا

این وصف دلارام تقاضا کند از من

وان باز کند مدح جهاندار تقاضا

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode