گنجور

 
عبید زاکانی

ای دل ز اهل و اولاد دیگر مکش ملامه

در شهر خویش بنشین بالخیر والسلامه

آن قوم بی‌کرم را یک بار آزمودی

« من جرب المجرب حلت به الندامه »