گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
جلال الدین محمد مولوی
 

باز درآمد ز راه بیخود و سرمست دوش

توبه کنان توبه را سیل ببردست دوش

گرز برآورد عشق کوفت سر عقل را

شد ز بلندی عشق چرخ فلک پست دوش

دولت نو شد پدید دام جهان را درید

مرغ ظریف از قفس شکر که وارست دوش

آنچ به هفت آسمان جست فرشته و نیافت

نک به زمین گاه خاک سهل برون جست دوش

آنک دل جبرئیل از کف او خسته بود

مرغ پراشکسته‌ای سینه او خست دوش

عقل کمالی که او گردن شیران شکست

عاشق بی‌دست و پا گردن او بست دوش

از شرر آفتاب شیشه گردون نکفت

سایه بی‌سایه‌ای دید دراشکست دوش

ماه که چون عاشقان در پی خورشید بود

بعد فراق دراز خفیه بپیوست دوش

آنک در او عقل و وهم می‌نرسد از قصور

گشت عیان تا که عشق کوفت بر او دست دوش

هر چه بود آن خیال گردد روزی وصال

چند خیال عدم آمد در هست دوش

خامش باش ای دلیل خامشیت گفتنست

شد سر و گوشت بلند از سخن پست دوش

تا به حال ۹ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۰۰ نوشته:

گرز که می گویند گرز دار نامور سام سوار را بیاد می اورد . چون اژیدهاک را خواستند که بکشند ترسیدند با ریختن خونش جهان پر از زشتی گردد به دماوند به بند شد تا سام سوار به روز نبرد پایانی کیهان سر او را با گرز بکوبد !
گرز دار نخست ولی افریدون گرد است . رستم هم که گرزه گاوروی را از سام دارد .

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۰۰ نوشته:

خایسک هم که پتک است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۰۴ نوشته:

در هست امدن برای بوجود امدن به کار رفته و خیلی زیباست

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
شکوه در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۱۱ نوشته:

سام پدر زال گرزی داشت که سرش شبیه گاو بود و ضربه اول گرز کار دشمن را میساخت

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
شکوه در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۲۵ نوشته:

گرز را دبوس هم میگویند و گرز در فارسی میانه warz بوده البته فکر میکنم هنوز لرها گرزرا ورز میگویند چون گراز را هم وراز میگویند!

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۵۸ نوشته:

میله یا میل با nail انگلیسی همریشه است nail افزون بر ناخن معنای میخ هم می دهد که نوعی میله است .

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
تیراژه در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۵:۰۲ نوشته:

دبوس عربی تپوز است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۵:۰۷ نوشته:

میلاد که نام پسران است از میل یعنی گرز است به معنی گرز دار است . و میل باستانی هم معنی گرز میدهد . انگلیسی mace می شود

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۵:۱۵ نوشته:

سایه بی سایه هستی بافره و مبارک انسان کامل است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.