گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
میبدی

۱ - النوبة الاولى: «بسم الله الرحمن الرحیم» بنام خداوند بخشاینده مهربان.

۱ - النوبة الثانیة: این سوره بعدد کوفیان هفتاد و هشت آیتست، و بعدد ...

۱ - النوبة الثالثة: قوله: «بسم الله الرحمن الرحیم»، ...

۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «أ لم تر أن الله یسجد ...

۲ - النوبة الثانیة: قوله: «أ لم تر» ای الم تعلم، و قیل الم تر ...

۲ - النوبة الثالثة: قوله: «أ لم تر أن الله یسجد له ...

۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و إذ بوأنا لإبراهیم ...

۳ - النوبة الثانیة: قوله: «و إذ بوأنا لإبراهیم مکان ...

۳ - النوبة الثالثة: قوله: «و إذ بوأنا لإبراهیم مکان ...

۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «إن الله یدافع عن ...

۴ - النوبة الثانیة: قوله تعالی. «إن الله یدافع» ابن کثیر و ...

۴ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «إن الله یدافع عن ...

۵ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و الذین هاجروا فی سبیل ...

۵ - النوبة الثانیة: قوله: «و الذین هاجروا فی سبیل الله» ...

۵ - النوبة الثالثة: قوله: «و الذین هاجروا فی سبیل الله» ...

sunny dark_mode