گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
رشیدالدین میبدی
 

۱ - النوبة الاولی

۱ - النوبة الثانیة

۱ - النوبة الثالثة

۲ - النوبة الاولی

۲ - النوبة الثانیة

۲ - النوبة الثالثة

۳ - النوبة الاولی

۳ - النوبة الثانیة

۳ - النوبة الثالثة

۴ - النوبة الاولی

۴ - النوبة الثانیة

۴ - النوبة الثالثة

۵ - النوبة الاولی

۵ - النوبة الثانیة

۵ - النوبة الثالثة

۶ - النوبة الاولی

۶ - النوبة الثانیة

۶ - النوبة الثالثة