گنجور

 
مسعود سعد سلمان

اندر تنور روی چو سوسن فرو بری

چون شمع و گل برآری بازار تنور راست

تا بر سر تنوری می ترسم از تو ز انک

طوفان نوح گاه نخست از تنور خاست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode