گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای تنت را ز نیکویی زیور

شهره روزیست روز شهریور

می شناس ای نگار جان را قوت

گاه می ده مرا و گه می خور

تا به اقبال شهریار جهان

بگذرانیم جان به لهو و بطر

شه ملک ارسلان بن مسعود

ملک پیل زور پیل شکر

ظفر و فتح تا بود به جهان

باد هر ساعتیش فتح و ظفر

 
sunny dark_mode