گنجور

شمارهٔ ۲۳۸ - ثنای ابوالرشد رشید

 
مسعود سعد سلمان
مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید
 

پیرگشته جهان به فضل خزان

شد به اقبال خاص شاه جوان

بوستانیست بزم فرخ او

برده مایه ز رتبت نیسان

دیدگانند نسترن چهره

مطربانند عندلیب الحان

گل و لاله ست باده سوری

یافته بوی این و گونه آن

دست خاص ملک چو ابر بهار

کرده بر باغ مکرمت باران

عمده مملکت رشید که ملک

زو بیفروخت چون ز مهر جهان

آنکه پیشش زمانه بست و گشاد

خدمت و مدح را میان و دهان

داده دعوی جود را انصاف

کرده درد نیاز را درمان

شب کینش ندیده تابش صبح

سود مهرش ندیده بوی زیان

تا ترش گشت روی هیبت او

کند شد شیر چرخ را دندان

هر چه ویران کند سیاست او

نکند روزگارش آبادان

وانچه آباد کرده همت او

کرد نتواندش فلک ویران

کرد جودش چو میزبانی کرد

آرزوهای خلق را مهمان

زین سبب تیغ همتش کردست

ای شگفتی نیاز را قربان

ای ستوده جواد هر مجلس

وی نبرده سوار هر میدان

تحفه بس بدیعی از گردون

هدیه بس شریفی از گیهان

بهتر از خدمت تو نیست پناه

برتر از مدحت تو نیست بیان

ساخته در تن از هوای تواند

این مخالف شده چهار ارکان

گر نبودی ز حرص خدمت تو

کالبد کی قبول کردی جان

روشن از تست عالم اقبال

تازه از تست روضه احسان

محمدمت را ز جاه تو تمکین

مکرمت را ز طبع تو امکان

از سخای تو می بگرید ابر

از عطای تو می بگرید کان

پای قدرت کبود کرد و سیاه

به لگد روی و تارک کیوان

هر که جوید ز دست تو روزی

نیست ممکن که باشدش حرمان

وانکه قرب جوار جاه تو داشت

هیچ باکی ندارد از حدثان

وانکه از بأس و سطوت تو بخست

داد نتواندش زمانه امان

وانکه از نصرت تو خالی ماند

به هزیمت گریزد از خذلان

بر نکو خواه تو ظلام ضیاست

بر بداندیش تو هوا زندان

تند کوهی است حزم تو که فکند

لرزه بر کوه بابل و سهلان

تیز تیغی است عزم تو کآن را

نصرت و فتح صیقل است و فسان

عدل را جامه ایست حشمت تو

که نگرداندش فلک خلقان

ملک را نامه ایست سیرت تو

از هنر سطر و از خرد عنوان

صورت هر خبر که در گیتی است

دیده تدبیر تو به چشم عیان

هدف هر یقین که عالم راست

دوخته رای تو به تیر کمان

تویی آن راد کف کجا رادی

کرده ای بر همه جهان تاوان

جود هر دعویئی که خواهد کرد

به ز کف تو نیستش برهان

در جهان جست امید نعمت را

جو به درگاه تو نیافت نشان

چون در آن نعمت کثیر افتاد

بحر کردار ازو ندید کران

از برای تو آفریده مگر

هر چه نیکی است ایزد سبحان

همه الهام ایزدی باشد

هر چه در خلق تو دهند نشان

گفته و کرده تو را لایق

نص اخبار و آیت قرآن

چون کند تیز دشنه پیکار

روز بازار خنجر و پیکان

به کتف در جهد درخش حسام

به جگر بر زند شهاب سنان

این گران سر شود به زخم سبک

وان سبک دل شود به زخم گران

پشت را خم دهد شکنج زره

گوش را کر کند صریر کمان

تاب گیرد حسام چون آتش

سوی بالا کشد روان چو دخان

بر هوا ترس مرگ بنگارد

دهن شیر و دیده ثعبان

تو برانگیزی آفتاب نهاد

آن هیون هیکل فلک جولان

دل نداند که او چه خواهد کرد

او بداند که می چه خواهد ران

باد ساکن کنی به پای و رکاب

کوه گردان کنی به دست و عنان

به کف آن آبدار آتش زخم

کآب او دل کند چو آتشدان

بزنی بر میانه مغفر

بکشی تا به دامن خفتان

و این چنین معجزه تو دانی و بس

شاد باش ای سپهبد سلطان

پادشا بوالمظفر ابراهیم

که نیارد چو او هزار قران

شده زو تازه عزم اسکندر

مانده زو زنده عدل نوشروان

خشم او تف آتش دوزخ

عفو او آب چشمه حیوان

هر چه اندر جهان همه شاهیست

پیش او بوسه داده شادروان

گشته بر بد سکال دولت او

هر گلستان که بود خارستان

حاسدش در سؤال خشک دهن

دشمنش در جواب گنگ زبان

هر که دل کج کند بر او گردد

سوخته دل همچو لاله نعمان

ور به بد بنگرد بر او گردد

چشم او چشم نرگس از یرقان

گر ز ادبار خویش طایفه ای

به هوس گشته اند بی سامان

از سراسیمگی نمی بینند

کام آشفته اژدهای دمان

تو نگه کن که جان ایشان را

چه رساند به عاقبت طغیان

رمه را گرگ زود دریابد

چون کند گم رده سپرده شبان

مگر از بهر طوق طاعت شاه

گشته پرورده گردن عصیان

مگر از بهر حق نعمت شاه

عالمی را فرو خورد کفران

ای جهان را ز تو پدید شده

همه آثار رستم دستان

تو بسی با هزار ببر شمند

تو بسی با هزار شیر ژیان

دل بر این و بر آن مبند که چرخ

همه این ملک را برد فرمان

کرده اند اختران سیاره

به ثباتش هزار سال ضمان

به سر آرد تمام زود نه دیر

لشکر شاه ملک ایلک و خان

بزدوده حسام آب چو باد

بر چمن حله ای فکنده خزان

باغ را چون کنار سایل تو

پر ز دینار کرد باد بزان

هر چه گردش بهار سوزن کرد

تیر ماهش همی کند یکسان

همه از دیده خود بپالاید

دختر رز به خانه دهقان

می بخواه و به خرمی بنشین

وآنکه خواهی ز بندگان بنشان

داد گیتی بدادی اندر جود

داد سرما ز خز و می بستان

دشمنان را به موج مرگ انداز

دوستان را به اوج چرخ رسان

لشکری را ز مفلسی برکش

عالمی را ز نیستی برهان

مرغزار نشاط را بنیاد

به وزیر آن هزبر هندستان

آنکه از گوهرش به چرخ رسید

رتبت گوهر بنی شیبان

شرح احوال من ز من بشنو

چه شنوی از فلان و از بهمان

بنده ام تو را به طوع و به طبع

برسیده ز تو به نام و بنان

مدحت تو مرا عروس ضمیر

صفت تو مرا نگارستان

تحفه و هدیه منت همه روز

درج در و طویله مرجان

بس گران می فروشمش به بها

گرچه من می خرم به طبع ارزان

شرف مجلس تو می خواهم

نه کفایت من از بهای گران

گر جهانی به ساعتی بدهی

در نیاید به چشم جود تو آن

جامه افزون دهی ز سیم و ز زر

که بود بر عیارشان حملان

از تو پیش خدای می گویم

شکرهای مکارم الوان

نیست چیزی جز آنکه از بحرم

به گهر موج زد زمین و زمان

شعر من گشته فخر هر دفتر

نام من گشته تاج هر دیوان

حاسدان گشته خاسر و خائب

دشمنان مانده خیره و حیران

آنچه گفتم همه حقیقت دان

وآنچه گویم همی مجاز مدان

شب بی روز و درد بی داروست

حسد دون و کینه نادان

تا بود بر فلک طلوع و غروب

تا بود در زمین مکین و مکان

بر همه جنس دست نصرت یاب

بر همه نوع کام نهمت ران

در شرف چون شرف بتاب و بگرد

در طرب چون جهان بپا و بمان

به سخن ابروار لؤلؤ بار

به سخا مهروار زر افشان

گوش تو گه به لحن خنیاگر

هوش تو گه به قول مدحت خوان

بسته پیشت کمر دو پیکروار

بت مشکوی و لعبت کاشان

🖰 با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

🖐 حذف شماره‌ها | وزن: فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) | 🔍 شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | منبع اولیه: ویکی‌درج | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

🎜 معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...

📷 پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، 📖 راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.