گنجور

تا به حال ۵ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

فروغ در ‫۸ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ساعت ۰۰:۱۹ نوشته:

بیت اول و دوم اینجوری بهتره، فکر می کنم:
ما نه ایم، مرد سجاده و مرد کلیم
ما مرد می ایم و در خرا بات مقیم
قاضی نخورد می، که ز آن دارد بیم
دردی خرابات به از مال یتیم

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
بهرام مشهور در ‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۱۱ نوشته:

یعنی سابقه خوردن مال یتیم از طرف قاضی دستکم از از از زمان مهستی بوده و رایج هم بوده است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مصطفی در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۴۱ نوشته:

افرین به فروغ
حق با ایشان است. اینطور خوش آهنگ تر و وزین تر است.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
حمیدرضا در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۲۷ نوشته:

وقت بخیر دوستان
دریکی از کتابهایی که خوندم این شعر رو اینگونه هم آوردند:
ما اهل مِی ایم و در خرابات مقیم
نه مردم سجاده و نه مرد گلیم
قاضی نخورد می که از آن دارد بیم
دُردی خرابات به از مال یتیم

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
نعمت ا.. در ‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۵۱ نوشته:

نی مردم سجاده و نی اهل گلیم
ما اهل می ایم و در خرابات مقیم
قاضی که نمیخورد می و دارد بیم
گو دُردِ خرابات به از مال یتیم

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.