گنجور

 
لبیبی

الا تا درایند طوطی و شارک

الا تا سرایند قمری و ساری

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode