گنجور

 
امیرخسرو دهلوی
 

چو خاک بر سر راه امید منتظرم

کزان دیار رساند صبا نسیم وفا

برای کس چو نگردد فلک بی‌تقدیر

عنان خویش گذارم به اقتضای قضا

میان صومعه و دیر گر چه فرقی نیست

چو من به خویش نباشم چه اختیار مرا

کسی که بر درمیخانه تکیه گاهی یافت

چه التفات نماید به مسند دارا ؟

خوش آنکسی که درین دور میدهد دستش

حریف جنس و می صاف و گوشهٔ تنها

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

مهرنوش در ‫۸ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۲۱ نوشته:

بیت آخر حریف جنس یعنی چی؟

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
عباس در ‫۸ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، ساعت ۱۸:۵۷ نوشته:

به مهرنوش: "حریف جنس" به معنای همنشین و یار نیک سرشت هست. "جنس" (یا همجنس، در مقابل ناجنس) در اینجا به معنای مناسب و درخور و (در فیاس با ناجنس) به معنای شخص نیکزاد و نیک سرشت هست.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.