گنجور

 
کمال خجندی

گفتم چه خورم در طلبت؟ گفت که خون

گفتم چه بود حال دلم؟ گفت جنون

گفتم که مرا کی بکشی؟ گفت اکنون

گفتم که ز قیدت بجهم، گفت که چون؟

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode