گنجور

 
کمال خجندی
 

گفتم ملکی یا بشری؟ گفت که هر دو

کان نمکی یا شکری؟ گفت که هر دو

گفتم به لطافت گلی ای سرو قباپوش

یا نی‌شکر اندر کمری؟ گفت که هر دو

گفتم به خط سبز و لب لعل روانبخش

آب خضری یا خضری؟ گفت که هر دو

گفتم به جبینی که بر آن روی توان دید

خود آیینه‌ای یا قمری؟ گفت که هر دو

گفتم که به یک عشوه ربایی ز سرم عقل

یا جان من از تن ببری؟ گفت که هر دو

گفتم دل مایی که ندانیم کجایی

یا دیده‌ی اهل نظری؟ گفت که هر دو

گفتم ز کمالی تو چنین بی‌خبر و بس

یا خود ز جهان بی‌خبری؟ گفت که هر دو