گنجور

 
کمال خجندی

با تو از دل نشانه یافته‌ام

خبر از دزد خانه یافته‌ام

هرچه گم شد مرا گمان بر تست

جویمت چون بهانه یافته‌ام

تا شدم گم به کوی محنت دوست

دولت جاودانه یافته‌ام

سجده‌ها کرده‌ام سر خود را

را دارند تا بر آن آستانه یافته‌ام

گر نیایم قبول ضربت تیغ

شرف تازیانه یافته‌ام

بوسم آن لب بلا غرامه که باز

دستگاه صوفیانه یافته‌ام

با کمال از نو شد و عالم فرد

در جهانشه یگانه یافته‌ام

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode