گنجور

 
کمال خجندی

من باده بخورم چکنم گو حرام باش

زاهد برو تو در پی ناموس و نام باش

خواهی که برخوری دو سه روزی ز عمر خویش

ترک صلاح گیر و خراب مدام باش

بگذار راه کعبه و بتخانه قبله ساز

از ننگ و نام بگذر و با چنگ و جام باش

زهد ریا و فسق نهانی به کار تست

های ناتمام در همه کاری تمام باش

خواهی که پیش زنده دلان محترم شوی

در میکده مجاور بیت الحرام باش

مانگریم معرفت خاص و عام را

نو در پی شناختن خاص و عام باش

شیراز جای مردم صاحب کمال نیست

هان ای کمال عازم دارالسلام باش

 
sunny dark_mode