گنجور

 
کمال خجندی
 

به خوبان مهر ورزیدن چه کارست

رخش بین ور نه به دیدن چه کارست

به یاد لعل دلبر خون دل نوش

شراب لعل نوشیدن چه کارست

به مهر بوسه از جان قطع کن قطع

به تیغی دست ببریدن چه کارست

گر آرد جان به لب عاشق درین کار

لب معشوق بوسیدن چه کارست

سماع آسان بود بر صوفی گرم

چوآنش نیست جوشیدن چه کارست

به دامن عیب رندان پوش زاهد

لباس زهد پوشیدن چه کارست

کمال از هر دو عالم روی در پیچ

به سر دستار پیچیدن چه کارست

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.