گنجور

 
خیالی بخارایی

لبت جان‌بخش و دلجو می‌نماید

به چشمم ز آن همه او می‌نماید

ز چشم جان‌فشان نقش خیالت

چو عکس لاله در جو می‌نماید

خطت نقشی‌ست گویا لیک خاموش

ولی لعلت سخنگو می‌نماید

صبا گویی ز زلفت می‌زند دم

که مشک‌افشان و خوشبو می‌نماید

تو خطّ و خال بنما با خیالی

که این‌ها از تو نیکو می‌نماید

 
sunny dark_mode