گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
خیالی بخارایی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «دوش از آب چشم خود در موج خون بودم شنا» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ا» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
م

شماره ۱: ای حرم عزتت ملکت بی منتها

شماره ۲: دوش از آب چشم خود در موج خون بودم شنا

شماره ۳ - در مدح خواجه عصمت بخارایی که استاد خیالی بوده: در این سراچه فانی که منزل خطر است

شماره ۴: ای زده کوس شهنشاهی بر ایوان قدم

sunny dark_mode