گنجور

 
خواجوی کرمانی
 

بخوبی چو یار من نباشد یاری

نگاری مهوشی بتی عیاری

چو رویش کو لاله‌ئی چو قدش سروی

چو خالش کو مهره‌ئی چو زلفش ماری

شب زلفش بر قمر نهد زنجیری

خط سبزش گرد گل کشد پرگاری

شکار افکن آهویش خدنگ اندازی

سمن سا هندویش پریشان کاری

ز زلفش در هر سری بود سودائی

ز چشمش در هر طرف بود بیماری

اگر باری از غمم ندارد بر دل

دلم باری جز غمش ندارد باری

بدلداری کردنش نباشد میلی

ولی جز دل بردنش نباشد کاری

گر انکارم می‌کنند کو بیدینست

نباشد جز با بتان مرا اقراری

چو خواجو خواهم که جان برو فشانم

ولیکن جان را کجا بود مقداری

حاشیه‌ها

تا به حال ۳ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

حمیدرضا در ‫۱۳ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۷، ساعت ۲۱:۱۰ نوشته:

وزن این شعر را نمی‌توانم پیدا کنم. لطفاً دوستان کمک کنند.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مجید در ‫۶ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۴۹ نوشته:

وزن شعر
مفاعیلن فاعلن مفاعیلن فع
است . البته در مصراع اول بیت آخر باید "فشانم" تبدیل به "افشانم" شود.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مجید در ‫۶ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۵۳ نوشته:

البته مصراع دوم بیت اول یک هجا کم دارد که به نظر باید به "نگاری و مهوشی بتی عیاری" تبدیل شود.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.