گنجور

 
کسایی مروزی
 

گر در عمری شبی به ما پردازد

وین جان به لب رسیده را بنوازد

لب بر لب او نهشته ، ناگه خورشید

با تیغ کشیده بر سر ما تازد

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

احمد ترکمان در ‫۸ ماه قبل، جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۱۵ نوشته:

گر در عمری شبی به ما پردازد*وین جان به لب رسیده را بنوازد
لب بر لب او نهشته ، ناگه خورشید*با تیغ کشیده بر سر ما تازد
اگر در روزگاران در شبی بیاید و پیش ما باشد..
این طاقت و تحمل که از دست رفته را به آرامش تبدیل میکند..
هنوز کامی از قندش نگرفته بودیم که خورشید.
از فراز کوه برآمده و بر ما میتابد..

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.